Vi har valgt at starte vores miljørejse med anvendelse af plastik fra fornyelige ressourcer til vores plejeprodukter

Vore plejeprodukter er i glas, metal eller plastemballager. Vores plastemballager er i dag fremstillet af mineralsk olie. Det ønsker vi at ændre. Derfor udskifter vi fra 2019 løbende vore plastemballager til plejeprodukter med plantebaserede flasker og tuber fremstillet af sukkerrør. Det betyder, at mere end 85 % af vores sortiment af plejeprodukter allerede i løbet af 2019 vil være i emballager fremstillet af sukkerrør. De nye flasker og tuber er lavet af polyethylen (PE) og er af samme gode og holdbare kvalitet som de eksisterende.

Det gode ved at anvende sukkerrør er, at det er en fornyelig ressource, som optager CO2 fra luften. Efter høsten presses saften af sukkerrørene. Den faste del, som bliver tilbage, kan man ikke lave sukker af. Denne masse kan vi i stedet fremstille alkohol af. Det er alkoholen, der er udgangspunktet i fremstillingen af vores sukkerrørsplast. På denne måde anvendes en fornyelig ressource, affaldsfraktionen nyttiggøres og CO2 bindes i plasten. Hver gang vi anvender ét ton sukkerrørsplast, fjernes der to ton CO2 fra luften. 
Alt pap og papir, som Urtekram anvender er FSC-certificeret. FSC er en forkortelse for ”Forest Stewardship Counsil”. Det er en garanti for, at pap og pair kommer fra bæredygtigt skovbrug samtidig med, at de mennesker, der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. Derudover er Urtekram trykmaterialer 100% bæredygtige og produceret uden skadelige kemikalier og tungmetaller.

Hvordan bortskaffer du emballagen efter brug?
For at hjælpe dig med at bortskaffe tømt emballage på bæredygtig vis, har vi udarbejdet nedenstående vejledning, så det bliver nemmere at sortere efter dine lokale retningslinjer.

Instruktioner til genanvendelse

For at bortskaffe tømt emballage på rigtig vis, er der som udgangspunkt anvendt genbrugssymbol på emballagerne der viser materialet. Hvis der ikke er anvendt et genbrugssymbol, kan man henholde sig til materialeteksten. I oversigten finder du de genbrugssymboler der er på Urtekrams emballage. 
Når emballagen er tømt, anbefaler vi at skylle med vand for at fjerne produktrester. Vores pumper og sprays er sammensat af flere forskellige komponenter, derfor er de restaffald. Efter rengøring kan plastlåg fra plejeprodukter sorteres som plastik.

 

Genbrugs- symbol

Materiale

Kan genanvendes

PLASTIK. PET står for polyethylenterephthalat, som er en transparent plasttype. Materialet bruges ofte til emballage.

Ja

 

PLASTIK. PE-HD er polyethylen i høj densitet. Det er en intransparent hård eller semifleksibel plasttype.

Ja

 

PLASTIK. PE-LD er polyethylen i lav densitet. Denne plasttype er blødere end PE-HD og er semitransparent.

Ja

 

PLASTIK. PP er polypropylen. En hård men fleksibel plasttype.

Ja

 

ANDET. O står for Other Packaging, som blandt andet indebærer multilagsmaterialer af fx polyethylen og –propylen. (Vi arbejder på at finde et alternativ).

Nej

 

METAL. Dette symbol betyder, at der er tale om stål.

Ja

 

METAL. Symbolet betyder, at det er et materiale af aluminium.

Ja

 

GLAS. Farveløst glas.

Ja

 

GLAS. Grønt glas.

Ja

 

GLAS. Brunt glas.

Ja